Vážený návštevník Espiral

Vítame Vás na stránke spoločnosti, ktorej kľúčovým posolstvom je odovzdávať NADŠENIE! Nič veľké sa bez neho ešte nedosiahlo!
Ponúkame Vám profesionálne know-how v oblasti manažmentu a riadenia ľudských zdrojov, administratívneho manažmentu, odovzdávané prostredníctvom inovatívneho spôsobu učenia a rastu.

Zameriavame sa na kvalitné manažérske a interpersonálne zručnosti, zamestnanecké vzťahy a administratívny manažment.

"Stojí pred Vami" tím odborníkov a školiteľov, pôsobiacich v oblasti mimoškolského vzdelávania, so zameraním na INDIVIDUÁLNY  a skupinový MENTORING, vedenie a TRÉNOVANIE ZRUČNOSTÍ a schopností, potrebných pre profesionálne vykonávanie činností manažéra, konateľa, lídra, ako i jednotlivca so záujmom o OSOBNOSTNÝ ROZVOJ.
Súčasťou inovatívneho procesu učenia a rastu našej spoločnosti, je starostlivosť o:

 • odbornosť
 • vnútornú stabilitu
 • zdravý a svieži vzhľad
 • profesionálne, etické vystupovanie


Koučing, ako moderná rozvojová metóda, napomáha k namodelovaniu najvhodnejšieho obsahu tréningu, pre každého individuálne. Koučovanie je realizované akreditovaným profesionálnym koučom ICF, s viac ako 20 ročnou praxou práce s ľuďmi.

Úspech!

Najdôležitejšia zákonitosť, ktorá stojí za každým úspechom, je neustále získavanie vedomostí, zručností a skúseností. Čiže vzdelávanie sa a práca na sebe. My iniciujeme aktívne učenie.
Získavanie pokročilejšej úrovne vzdelania a sebauvedomenia, je znakom nášho odhodlania učiť sa a získané informácie používať, aplikovať nápady, nové teórie a postupy, pre dosahovanie najrôznejších cieľov. Získavame výhodu oproti  svojmu okoliu.

Financie!

Cielené vzdelávanie a príprava pre trh práce, sú riešením dopadov finančnej krízy v oblasti zamestnanosti -> Vaša šanca uspieť rastie. Radi sa staneme sprievodcom Vášho rastu. 

Už dnes sa pripravujeme na to, čo budete potrebovať zajtra. /tréningy v SJ a AJ/

Jack Welch: "Firma má len určité množstvo peňazí a manažérskeho času. Tí úspešní investujú tam, kde sa to najviac vypláca."

 

Možno Vás presvedčia referencie.


Komu sú naše služby určené?

 • Firmám
  • Jednotlivcom
  • Skupinám
 • Individuálnym záujemcom

- - -

 • Skupinovo 
 • Individuálne

Individuálny mentoring - špeciálne sa venujeme jednotlivcom, ktorí majú špecifické zadania, predstavy či potreby, respektíve nemôžu čakať na naplnenie sa minimálneho počtu účastníkov v skupine. Tréning vždy "šijeme" na mieru.

Tréning One-to-One, za priaznivé ceny.

- - -

Tréningy Soft a hard skills

 • Manažérske zručnosti
 • Špeciálne zručnosti
 • Administratívne zručnosti

Workshopy a prednášky, konferencie

 • motivačné
 • zážitkové

Koučing so špecializáciou na biznis koučing, kariérny a životný koučing

 • Koučing pre Top manažment, výkonnostný koučing
 • Motivácia v pracovnom i osobnom živote
 • Osobný rozvoj a životný štýl
 • Interpersonálne vzťahy

Hovoríme o jedinečnosti poskytovanej služby, určenej tým, ktorí nemajú strach z veľkého množstva informácií a túžia profesionálne i osobnostne rásť.
Ponúkame unikátnu technológiu, inovatívny rozvojový program, učenie, ktoré Vás bude baviť.

Napísali o násSoft a hard Skills Training profesionálneho manažéra - vyšší, stredný a nižší manažment

Príklad tém:

 1. Efektívna komunikácia, aktívne počúvanie, asertivita a empatia, riadenie konfliktov; Tipy na zlepšenie komunikačných zručností, riadenie konfliktov
 2. Telefonovanie, písomná komunikácia – ako zaujať a získať druhú stranu pre spoluprácu
 3. Riadenie konfliktov, rozvoj negociačných zručností pri vyjednávaní, argumentácia pri obchodnom partnerovi
 4. Time management – efektívne rozdelenie dňa, eliminácia časového stresu, určovanie si priorít, delegovanie úloh
 5. Vedenie ľudí, budovanie tímu, leadership skills, motivácia
 6. Nábory, obdobie adaptácie pracovníka, hodnotenie pracovných výkonov, priebeh hodnotiacich pohovorov, prepúšťanie zamestnancov
 7. Organizačná štruktúra firmy, kompetencie vo firme a ich správne rozdelenie
 8. Porada ako efektívny nástroj riadenia v praxi, typy porád, prínos, chyby a nedostatky
 9. Presvedčivá prezentácia idei, zásady dobrej prezentačnej techniky, eliminácia strachu, ako vytvoriť dobrý prvý dojem a získať si poslucháčov
 10. Strach a vnútorná hra - odbúravanie strachu, stresu, napätia, získanie stability; Zvládanie vypätej situácie, nadobúdanie vnútornej rovnováhy
 11. Koučing - Poznanie a riadenie vlastných cieľov, motivácia, ďalší osobnostný rozvoj
 12. TQM a LEAN - Metodické riadenie a Lean manažment v administratíve
 13. Diplomatický protokol, Etiketa, Netiketa, Pravidlá spoločenského správania, stolovania
 14. Úvod do etikety, bontón, biznis protokol, etiketa ako súčasť firemnej identity
 15. Dress code v zmysle spoločenských i pracovných príležitosti – žena v pozícii riaditeľa/ konateľa
 16. Predstavovanie, pozdravy, telefonovanie, e-mailová komunikácia, vizitky a pozvánky /dôležité prepojenie/
 17. Profesionálny vzhľad a estetické vystupovanie, osobný imidž, spoločenský a pracovný dress code
 18. MS Office 2007/2010/2013 - pokročilé zvládanie práce v programoch: MS Outlook, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, tipy triky pre efektívnu prácu s týmto kancelárskym balíkom

a iné, viac TU

Vyberte si témy z jednotlivých modulov, ktoré Vás zaujímajú TU a nechajte si u nás zostaviť školenie na mieru!

Profesionálna výkonná asistentka - "pravá ruka" svojho šéfa.

 • Asistentka na kľúč- Obrazne povedané „Od podlahy ku hviezdam“. CEO, výkonný manažér si vyberie svoju pravú ruku“ a my zariadime, aby sa ňou skutočne stala.
 • Asistentka od A po Z - „Z dobrého skvelé“. Z dobrej asistentky vypracujeme excelentnú.
 • On-line asistentka- Inovatívne riešenie pre moderného podnikateľa.
 • On-line event špecialista - Všestranná externá podpora, zabezpečenie čiastkových i ucelených úloh pri organizovaní eventov, seminárov, workshop-ov.

Business lady - dokonalá profesionálka a rešpektovaný líder.

 • Ženy v podnikaní a riadení
  • manažérky
  • podnikateľky
  • diplomatky
 • Ženy, ktoré chcú byť vždy IN a dokonale pripravené.
  • všetky ženy

Outplacement 

Poskytujeme koučing, poradenstvo, tréning mäkkých a administratívnych zručností, podporu a pomoc pri hľadaní nového zamestnania

 • Aktívne spolupracujeme s firmami, ponúkame podporu manažmentu pri Outplacemente
  • podporu pri výbere ďalšej cesty kariérneho rastu
  • poradenstvo a odovzdanie schopností veriť si, vedieť sa oceniť a ponúknuť svoje hodnoty
 • Individuálny prístup k jednotlivcom
  • v 1. kroku - ujasnenie ďalšieho smerovania a osobných cieľov, pomocou odbornej podpory profesionálneho kouča
  • príprava na prijímacie pohovory
  • poradenstvo vizážistu, iné

Minikurz líčenia a biznis fotenie

 • starostlivosti o pleť, ruky
 • denné líčenie, biznis líčenie, príležitostné spoločenské líčenie
 • poradenstvo a záverečná úprava vzhľadu profesionálnym vizážistom
 • fotenie profesionálnym fotografom (získate 5 ks. biznis fotografií s profesionálnou úpravou)

Biznis fotenie – firemné fotenie

 • Fotenie Top manažmentu spoločnosti – do výročnej správy, produktových materiálov, iné
 • Fotenie zamestnancov na preukazy, do firemných identifikačných systémov
 • Fotenie firemných akcií, kongresov, osláv

Fotografujeme priamo v priestoroch Vašej spoločnosti, alebo v priestoroch nášho ateliéru.


Niečo špeciálne pre ŽENY
Našou neposlednou snahou je,
pomáhať u žien napĺňať predstavu, že môžu byť tak, ako dobré a rešpektované manažérky, riaditeľky, či office manažérky poskytujúce všestrannú podporu svojmu nadriadenému, tak i spokojné ženy vo svojom súkromí. Prízvuk kladieme na potrebu nájsť v tom rovnováhu.

Rozhľadená žena, ktorá uvážlivo narába so slovami, citmi, rozhodnutiami.

Stojíme v popredí úsilia o akceptovanie názoru, že ženský a mužský prejav správania sa, riadenia a rozhodovania, sa môže líšiť. Elegantná žena, ktorá je vyzretou a sebaistou osobnosťou s vyberanými spôsobmi, profesionálnym vystupovaním a príjemným vzhľadom je rešpektovaným lídrom a rovnocenným partnerom vo svete cieľavedomých a ambicióznych manažérov.

PREMENA - individuálny zážitkovyý beauty tréning - 20-hodinový tréning, pohľad na detail TU

 Sme členom VIP klubu vzdelávacích spoločností a ponuka našich kurzov sa nachádza i  na portáli  www.education.sk

  

S úctou k Vašej jedinečnosti a vnútornej kráse